Manischa Adjako

Deeltijd studieloopbaanbegeleider

Deeltijd studieloopbaanbegeleider

Vanguard Community College biedt sinds 2017 een unieke vierjarige Bachelor of Education opleiding (Bed) aan. Ons docententeam bestaat uit enthousiaste, gedreven professionals die jarenlange ervaring hebben in het Surinaamse werkveld en/of het onderwijs.

Wij zijn per direct op zoek naar versterking van ons Vanguard team in de vorm van een studieloopbaanbegeleider.

De studieloopbaanbegeleider is er om de competentie ontwikkeling bij onze studenten te volgen en te stimuleren. Samen met de student legt hij de verbinding tussen wat de student wil en wat hij binnen de mogelijkheden kan.

 • Je werkt in nauwe samenwerking met de decaan aan de begeleiding van studenten.
 • Je volgt de competentie ontwikkeling van je studenten stap voor stap middels hun portfolio.
 • Je signaleert en merkt op als een student uitvalt. Je maakt zaken gemakkelijk en snel bespreekbaar en schakelt daarvoor in wie je daarbij nodig hebt.
 • Je bent de spil tussen onderwijs en begeleiding.
 • Je beoordeelt jaarlijks de ontwikkeling van de studenten a.d.h.v. hun (reflectie)verslagen.
 • Minimaal een hbo opleiding hebt afgerond, het liefst in de pedagogiek, psychologie of maatschappelijk werk. 
 • Enige jaren (les)ervaring hebt in het (beroeps)onderwijs.
 • Een opleiding als examinator hebt gevolgd, of je bent bereid deze te volgen.
 • De opleiding goed kent en de studenten meeneemt door de planning van colleges, tentamens en stage.
 • Bereid bent jouw bijdrage te leveren om onze visie verder te helpen ontwikkelen in de organisatie en in de Surinaamse samenleving.
 • Beschikt over uitstekende Nederlandse mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Flexibel en enthousiast bent.
 • Beschikt over ICT-vaardigheden.
 • Je openstelt voor het ondersteunen in het verbeteren van de huidige processen.
 • Flexibele werkuren.
 • Een marktconforme vergoeding.
 • Een digitaal werkplatform.

Wij stellen een sollicitatiebrief heel erg op prijs. Stuur deze, met jouw CV, op naar: administratie@vanguard.sr.

Posted by Manischa Adjako in Vacatures

Deeltijd docent Onderzoeksvaardigheden

Deeltijd docent Onderzoeksvaardigheden

Vanguard Community College biedt sinds 2017 een unieke vierjarige Bachelor of Education opleiding (Bed) aan. Ons docententeam bestaat uit enthousiaste, gedreven professionals die jarenlange ervaring hebben in het Surinaamse werkveld en/of het onderwijs.

Ter versterking van ons team zijn wij opzoek naar een docent Onderzoeksvaardigheden.

Actieonderzoek is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Ook in Suriname willen en moeten wij een brug slaan tussen onderwijs en onderzoek. De docent Onderzoeksvaardigheden ondersteunt bij het ontwikkelen van de onderzoekscompetentie bij onze studenten.

 • Modules doceren die vallen binnen de onderzoeksleerlijn.
 • Het helpen ontwikkelen van de onderzoeksleerlijn.
 • Bieden van begeleiding bij het afstudeeronderzoek van studenten.
 • Minimaal een masteropleiding hebt afgerond.
 • Kennis hebt van de onderzoeksleerlijn en de bijbehorende onderzoeksstappen.
 • Kennis hebt van de onderzoeksmethode Actieonderzoek.
 • Enige jaren (les)ervaring hebt in het (beroeps)onderwijs.
 • Een opleiding als examinator hebt gevolgd, of je bent bereid deze te volgen.
 • Bereid bent jouw bijdrage te leveren om onze visie verder te helpen ontwikkelen in de organisatie en in de Surinaamse samenleving.
 • Beschikt over uitstekende Nederlandse mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Flexibel en enthousiast bent.
 • Beschikt over ICT-vaardigheden.
 • Je openstelt voor het ondersteunen in het verbeteren van de huidige processen.
 • Een marktconforme vergoeding.
 • Een digitaal werkplatform.

Wij stellen een sollicitatiebrief heel erg op prijs. Stuur deze, met jouw CV, op naar: administratie@vanguard.sr.

Posted by Manischa Adjako in Vacatures

Afstudeerbegeleiders

Afstudeerbegeleiders

Vanguard Community College biedt sinds 2017 een unieke vierjarige Bachelor of Education opleiding (Bed) aan. Ons docententeam bestaat uit enthousiaste, gedreven professionals die jarenlange ervaring hebben in het Surinaamse werkveld en/of het onderwijs.

Ter versterking van ons team zijn wij opzoek naar afstudeerbegeleiders.
De afstudeerbegeleider zal de afstuderende bachelorstudent ondersteunen en beoordelen tijdens de uitvoering van zijn of haar afstudeeropdracht.

 • Ondersteunen in het opstellen van een plan van aanpak.
 • De student begeleiden bij de uitvoering van de onderzoek, en erop toezien dat de student een substantiële eigen inbreng heeft.
 • In overleg met de student afspraken maken over de begeleiding bij het schrijven van het afstudeerverslag. Denk hierbij aan deadlines m.b.t. het aanleveren van concepten.
 • Constructieve feedback geven op het (concept)afstudeerverslag.
 • Signaleren van plagiaat.
 • Nagaan of het (concept)afstudeerverslag voldoet aan de beoordelingscriteria.
 • Beoordelen van het afstudeerverslag en onderbouwen van het eindcijfer.
 • (Mede)beoordelen van de mondelinge verdediging (presentatie) van de student.
 • Eventuele herbeoordelingen uitvoeren op verzoek van de Examencommissie.
 • Minimaal een masteropleiding hebt afgerond, het liefst in de pedagogiek, psychologie of onderwijskunde.
 • Enige jaren (les)ervaring hebt in het (beroeps)onderwijs.
 • Een opleiding als examinator hebt gevolgd of je bent bereid deze te volgen.
 • Bereid bent jouw bijdrage te leveren om onze visie verder te helpen ontwikkelen in de organisatie en in de Surinaamse samenleving.
 • Beschikt over uitstekende Nederlandse mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Flexibel en enthousiast bent.
 • Beschikt over ICT-vaardigheden.
 • Je openstelt voor het ondersteunen in het verbeteren van de huidige processen.
 • Wat bieden wij?
 • Vanuit Vanguard bieden wij:
 • Een marktconforme vergoeding.
 • Een digitaal werkplatform.

Wij stellen een sollicitatiebrief heel erg op prijs. Stuur deze, met jouw CV, op naar: administratie@vanguard.sr.

Posted by Manischa Adjako in Vacatures
Vanguard levert eerste proces engineer van Surinaamse makelij

Vanguard levert eerste proces engineer van Surinaamse makelij

PARAMARIBO — Mocht over enige tijd door een lokale zuivelproducent een nieuwe ‘lekkere en
gezonde’ zuivelproduct op de markt worden gebracht, dan is dat te danken aan de inzet van Sha’iesta
Hausil (24). Ze studeerde 6 september 2023 als eerste af aan de ‘School of Engineering’ van het Vanguard
‘School of Engineer’. Ze slaagde glansrijk voor haar afstudeerproject ‘De productie van mengvrije
pudding met een aardbeientopping’.

“Het voelt geweldig aan wanneer je een product ziet dat je zelf hebt ontworpen”, zegt een ingetogen
maar zeer trotse Hausil. “Het is niet alleen een idee maar ook iets dat je daadwerkelijk hebt gedaan,
het voelt gewoon geweldig.” Hiermee beet zij de spits af als eerste bachelor in proces engineering van
Surinaamse makelij. Afgeleverd door het Vanguard, dat in 2018 als nieuwe hoger-onderwijsloot van
start ging met de ‘School of Engineering’.
Twee belangrijke factoren
Hoe lekker pudding ook smaakt, voor de aantrekkelijkheid is het belangrijk dat hij ook bij een lange
houdbaarheidsperiode zich niet vermengd met de topping. De tweede belangrijke factor is dat de
pudding, om de topping te kunnen dragen,zonder koeling een bepaalde ‘viscositeit’ moet hebben. Dat
is de mate van stroperigheid of traagvloeibaarheid van een vloeistof. Hoe hoger deze is, hoe minder
kans dat (ver)menging met een andere vloeistof optreedt. Zo heeft water een lage viscositeit en honing
een hoge.
Hausil moest binnen tien weken een aardbeienpudding produceren waarbij de topping bij de
afkoeltemperatuur gevuld kan worden zonder dat menging optreedt. Tegenover een driekoppige
beoordelingscommissie en andere genodigden gaf zij een presentatie op groot beeldscherm over hoe
ze haar product tot stand heeft gebracht. Alle aanwezigen kregen een ‘sample’, in een aanlokkelijke
vierkante verpakking, om te proeven. Het viel letterlijk in goede smaak. Uiteraard waren er kritische
vragen, zoals met betrekking tot het suikergehalte in het licht van gezonde voeding.
Niet alleen moest er een duidelijke afscheiding zijn tussen pudding en topping, ook moest het product
minimaal tien dagen houdbaar zijn. Daarin is zij dus ‘glansrijk geslaagd’ volgens de
beoordelingscommissie. “Ik heb de viscositeit van de pudding experimenteel bepaald en gekeken naar
de bereidingswijze, het proces en wat er precies gedaan moet worden om menging te voorkomen”,
vertelt de kersverse proces engineer.
‘Goede praktijkkoppeling’
“Om de juiste verhouding en samenstelling van de receptuur experimenteel te bepalen, heb ik dus
onderzoek gedaan.” Dat Hausil daarin slaagde in een relatief kort bestek van tien weken, is voor een
belangrijk deel te danken aan de ‘koppeling theorie en praktijk’, waarmee het Vanguard zich
onderscheidt met zijn opleidingen. Ze kwam van het vwo met een S-pakket. Theoretisch was zij al sterk.
“Maar praktisch was ik heel zwak. Bij Vanguard heb ik de gelegenheid gekregen om projecten uit te
voeren om zo praktijkervaring op te doen op het gebied van projectfood, mineralen, olie en gas. Dat
heeft allemaal bijgedragen tijdens mijn studie.” Ze durft te stellen dat ze praktisch nu wel ervaren is.
“Natuurlijk is het anders in het bedrijfsleven, want op Vanguard hebben we gewerkt volgens kleine
processen. Maar die hebben een relatie met de grotere processen in het bedrijfsleven. Dus sowieso is
dat een goede koppeling.”
Dat wordt beaamd door de praktijkbegeleider van de zuivelproducent, die want wil graag zo’n
puddingproduct op de markt brengen. “Het probleem was dat er menging optrad en Hausil heeft dat
verholpen”, vertelt hij. “Uit haar onderzoek blijkt dat het mogelijk is een pudding te bereiden met een
laag daarop zonder vermenging optreedt. We hebben nu een houdbaarheid van tien dagen. Als na
verder onderzoek blijkt dat het langer houdbaar is, dan komt het ook op de markt.”
Kleine productiebedrijven
Vanuit de visie dat Suriname de potentie heeft een productiegericht land te worden, ging het Vanguard
vijf jaar geleden van start met de ‘School of Engineering’, want voor door technologie voortgedreven
producties zijn hoogopgeleide mensen nodig. Elk productiebedrijf heeft proces engineers nodig. Als
men hiervoor steeds buitenlanders moet aantrekken, vergt dat tijd en geld. “De afgestudeerde proces
engineers van het Vanguard kunnen ook binnen kleine productiebedrijven goed werk verrichten. Zij
hoeven niet alleen naar giganten in de goudmijnbouw of oliesector”, zegt directeur Yuro Dipotaroeno.
Kleine productiebedrijven zijn echter terughoudendheid om bachelor proces engineers in dienst te
nemen, omdat die relatief duurdere medewerkers zijn. “Hierdoor komen zij niet toe aan innovatie,
want daarvoor heb je hoger geschoold kader nodig. Schroom niet om ze in dienst te nemen, het gaat
zich terugbetalen”, luidt zijn oproep.
Met Hausil, die in één keer al haar vakken heeft gehaald, is bewezen dat het mogelijk is om in tien
weken een afstudeerproject uit te voeren binnen een bedrijf. “Deze betrekkelijk korte tijd is niet de
maat voor een goed project maar dat zijn de basisscholing en de inzet van de student”, zegt
Dipotaroeno.
Hausil kan niet wachten om aan het grote werk in het bedrijfsleven te beginnen. Ze heeft veel
perspectieven en keuzen. “Met dit diploma kan ik aan de slag in de olie- en gassector, mineralen,
goudsector, voedingssector en zelfs bij producenten van zeep en schoonmaakmiddelen.”

Posted by Manischa Adjako in News
Nova Geaccrediteerde Opleiding

Nova Geaccrediteerde Opleiding


Vanguard Community College maakt hierbij verheugd en trots bekend dat zij op 17 februari 2022 het definitief besluit voor de accreditatieaanvraag voor de Bachelor of Education van de Raad van het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) heeft ontvangen. De raad volgt het advies voor een positieve beoordeling van de door hen samengestelde visitatiecommissie op. Vanguard is er trots op dat alle standaarden door de commissie met een voldoende werden beoordeeld en deelt graag het door de commissie geformuleerde oordeel met de samenleving:


“De visitatiecommissie hecht eraan Vanguard te complimenteren voor de wijze waarop zij in staat is geweest de commissie volledig van de kwaliteit van haar Bachelor of Education te overtuigen. Het is de visitatiecommissie opgevallen hoe gedreven alle betrokkenen zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van wat men beschouwt als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Met name deze onmiskenbare maatschappelijke gedrevenheid, gecombineerd met een bovengemiddeld gekwalificeerde staf en een interessant opleidingsprogramma, heeft de visitatiecommissie het vertrouwen gegeven dat de opleiding accreditatiewaardig is.”

Vanguard Community College ziet het als haar maatschappelijk plicht bij te dragen aan de kwaliteit van het Surinaamse onderwijs. In het bijzonder vanwege de huidige uitdagingen in het onderwijs, onder andere als gevolg van de COVID-19 pandemie, is het meer dan ooit van belang dat leerkrachten en schoolleiders beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Alleen dan zijn ze in staat op de juiste wijze om te gaan met de verschillende leer- en ontwikkelingsbehoeften van onze kinderen. Vanguard levert hier een bijdrage aan door middel van haar Bachelor of Education, waarbinnen leerkrachten de kans krijgen zich verder te verdiepen in relevante onderwerpen zoals differentiatie, assessment en inclusief onderwijs. Ook worden studenten gedurende de gehele opleiding begeleid bij het implementeren van alles wat ze leren in de praktijk. Op die manier dragen zij direct bij aan het verhogen van de kwaliteit van het Surinaamse onderwijs.

Posted by Manischa Adjako in News