Nova Geaccrediteerde Opleiding


Vanguard Community College maakt hierbij verheugd en trots bekend dat zij op 17 februari 2022 het definitief besluit voor de accreditatieaanvraag voor de Bachelor of Education van de Raad van het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) heeft ontvangen. De raad volgt het advies voor een positieve beoordeling van de door hen samengestelde visitatiecommissie op. Vanguard is er trots op dat alle standaarden door de commissie met een voldoende werden beoordeeld en deelt graag het door de commissie geformuleerde oordeel met de samenleving:


“De visitatiecommissie hecht eraan Vanguard te complimenteren voor de wijze waarop zij in staat is geweest de commissie volledig van de kwaliteit van haar Bachelor of Education te overtuigen. Het is de visitatiecommissie opgevallen hoe gedreven alle betrokkenen zijn om een bijdrage te leveren aan het oplossen van wat men beschouwt als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Met name deze onmiskenbare maatschappelijke gedrevenheid, gecombineerd met een bovengemiddeld gekwalificeerde staf en een interessant opleidingsprogramma, heeft de visitatiecommissie het vertrouwen gegeven dat de opleiding accreditatiewaardig is.”

Vanguard Community College ziet het als haar maatschappelijk plicht bij te dragen aan de kwaliteit van het Surinaamse onderwijs. In het bijzonder vanwege de huidige uitdagingen in het onderwijs, onder andere als gevolg van de COVID-19 pandemie, is het meer dan ooit van belang dat leerkrachten en schoolleiders beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Alleen dan zijn ze in staat op de juiste wijze om te gaan met de verschillende leer- en ontwikkelingsbehoeften van onze kinderen. Vanguard levert hier een bijdrage aan door middel van haar Bachelor of Education, waarbinnen leerkrachten de kans krijgen zich verder te verdiepen in relevante onderwerpen zoals differentiatie, assessment en inclusief onderwijs. Ook worden studenten gedurende de gehele opleiding begeleid bij het implementeren van alles wat ze leren in de praktijk. Op die manier dragen zij direct bij aan het verhogen van de kwaliteit van het Surinaamse onderwijs.