Vanguard

Vanguard wil voorzien in de behoefte aan goed opgeleide professionals, die in staat zijn adequaat in te spelen op de concrete vraag die leeft binnen het lokale bedrijfsleven en de publieke sector. Als aanvulling op de bestaande business opleidingen in Suriname zijn vanuit Vanguard enkele gebieden geïnventariseerd waar aanvullende trainingen op hun plaats zijn. Vanguard heeft als doel praktijk- en toegepast onderwijs te bieden, waarmee direct wordt voorzien in de praktische behoefte van werkgevers en klanten. Het opleidingenaanbod kan, afhankelijk van de vraag, uitgebreid worden. In overleg met zowel het bedrijfsleven als de publieke sector, zorgt Vanguard ervoor dat de vraag vanuit de praktijk steeds helder omschreven blijft, waardoor op effectieve wijze partnerschappen kunnen worden aangegaan.

Door het bieden van een compleet en hoogwaardig spectrum aan disciplines, opleidingen, en cursussen wil Vanguard een Community College zijn, met een vooraanstaande wereldwijde reputatie, die door haar peers als leidend en vernieuwend wordt gezien. Dit streven is vertaald in een aantal strategische doelen, die hieronder worden toegelicht.

Documenten die u kunt downloaden.