Schoolmanagement

[soliloquy id=”1445″]

Deze afstudeerrichting is speciaal bedoeld voor (aankomende) schoolleiders die een school effectief (willen) leiden. Schoolleiders die reeds de functie van schoolhoofd bekleden, maar die behoefte hebben aan meer tools en vaardigheden bij het aansturen van hun team en het uitzetten van beleid binnen de school, komen uitgebreid aan hun trekken op de opleiding. Ook leerkrachten die echter de ambitie hebben schoolleider te worden, of leerkrachten die als onderhoofd werkzaam zijn op een school, hebben veel aan de mix van managementvakken en de algemene Vanguard modulen.

De schoolmanagement modulen voorzien (aankomend) schoolleiders van een breed scala aan managementvaardigheden. Ook wordt ruimschoots aandacht geschonken aan specifieke onderwijskundige vaardigheden. De verschillende modulen, zoals Curriculuminterpretatie en –evaluatie, Schoolplanontwikkeling en zorgplanontwikkeling en Leiding geven helpen het (aankomend) schoolhoofd op een effectieve, creatieve en inspirerende manier, die past binnen de huidige Surinaamse samenleving, sturing te geven aan een school.