Schoolmanagement

Voor wie?

Deze afstudeerrichting is speciaal bedoeld voor (aankomende) schoolleiders die een school effectief (willen) leiden. Schoolleiders die reeds de functie van schoolhoofd bekleden, maar die behoefte hebben aan meer tools en vaardigheden bij het aansturen van hun team en het uitzetten van beleid binnen de school, komen uitgebreid aan hun trekken op de opleiding. Ook leerkrachten die echter de ambitie hebben schoolleider te worden, of leerkrachten die als onderhoofd werkzaam zijn op een school, hebben veel aan de mix van managementvakken en de algemene Vanguard modulen.

De afstudeerrichting

Ook binnen deze afstudeerrichting wordt onderscheid gemaakt tussen de eerder genoemde algemene Vanguard modules en de meer specialistische schoolmanagementvakken.

  1. Algemene modulen uit het Vanguard basiscurriculum

Hierbij valt te denken aan modulen zoals persoonlijke effectiviteit, kritisch denken en ethiek, taalvaardigheid, zelfreflectie en projectmanagement, allemaal vakken die verzorgd worden binnen meerdere Vanguard onderwijsprogramma’s.

  1. Schoolmanagement modulen

De schoolmanagement modulen voorzien (aankomend) schoolleiders van een breed scala aan managementvaardigheden. Ook wordt ruimschoots aandacht geschonken aan specifieke onderwijskundige vaardigheden zoals curriculuminterpretatie en –evaluatie, schoolplanontwikkeling en zorgplanontwikkeling. De verschillende modulen helpen het (aankomend) schoolhoofd op een effectieve, creatieve en inspirerende manier, die past binnen de huidige Surinaamse samenleving, sturing te geven aan een school.

Practica/stages

De student loopt elk jaar stage in een instelling of op een werkplek waar hij of zij het geleerde in de praktijk kan brengen. In de meeste gevallen is dit de school waar de student al werkzaam is. Indien de student zelf (nog) geen schoolleider is, worden met de schoolleiding afspraken gemaakt over de inzet van de student bij verschillende managementactiviteiten binnen de school.