TUVanguard Home page concept

tECHNISCHE UNIVERSITEIT

Missie van TU Vanguard 

Onze missie is het duurzaam instandhouden van uitstekende technisch-wetenschappelijke opleidingen. We streven ernaar afgestudeerden af te leveren die niet alleen technisch bekwaam zijn, maar ook zijn uitgerust met persoonlijke vaardigheden die nodig zijn om bij te dragen aan positieve veranderingen in Suriname en de wereld. 

Visie van TU Vanguard 

Het streven naar academische excellentie, waarbij studenten worden uitgedaagd om diepgaande kennis van wetenschap en techniek te verwerven met de focus op de praktische toepassing van theoretische concepten. Het aanmoedigen van onderzoek en innovatie binnen het vakgebied waarbij studenten worden betrokken bij (onderzoek)projecten waarbij ze hun eigen nieuwe ideeën en oplossingen kunnen verkennen. Het samenwerken met andere opleidingsinstituten nationaal en internationaal zorgt voor blootstelling aan verschillende aspecten van technologie en wetenschap. De studenten worden daarbij ook bewust gemaakt van de impact van technologie op de samenleving en het milieu door de inbedding van kritisch denken en ethiek. 

Activiteiten kalender