Sociale Faculteit

Onze sociale faculteit streeft ernaar een bijdrage te leveren aan de behoeften in de samenleving, door opleidingen aan te bieden waarbinnen mensen niet alleen worden opgeleid tot vakspecialisten, maar ook tot gepassioneerde, resultaatgerichte probleem-oplossers en kritische denkers. Door middel van algemene vorming, zelfreflectie en intensieve begeleiding, wordt de persoonlijke en professionele groei van elke student gevolgd en ondersteund. Dankzij een goed afgewogen balans tussen theoretische kennis en praktijkervaring, worden onze studenten uitgerust met soft en hard skills die op de werkvloer hard nodig zijn.