Associates Degree in Process Engineering

In het eerste leerjaar van de Bachelor of Science in Process Engineering maken studenten kennis met procestechniek en ontwikkelen ze sociale en technologische vaardigheden om zowel individueel als in groepsverband simpele chemische experimenten uit te voeren en resultaten te verwerken, interpreteren en presenteren. Het eerste leerjaar wordt afgesloten met een project waarbij studenten als een echt engineering team werken aan een casus. Na succesvolle afronding van het eerste jaar ontvangen studenten een diploma welke gelijkgesteld is aan de Amerikaanse Associates Degree (AD). Reeds na het behalen van de Associates Degree in Process Engineering heeft de student voldoende skills om als operator te werken in de procesindustrie. De mogelijkheid bestaat voor studenten die niet verder gaan met het Bachelorprogramma om uitsluitend hun Associates Degree te halen.