Persoonlijke Effectiviteit

[soliloquy id=”2044″]

Persoonlijke Effectiviteit

Niet iedereen is in staat optimaal gebruik te maken van zijn/haar kwaliteiten tijdens een opleiding of op de werkvloer. De cursus persoonlijke effectiviteit is erop gericht studenten te leren hoe beter om te gaan met stress en tijd; hoe effectiever te kunnen samenwerken en hoe hun eigen communicatie te verbeteren.

Periode: 04 januari tot en met 13 maart 2021

Kosten

De totale kosten voor het volgen van een losse module bedragen $120 per module. Dit is inclusief lesmateriaal.

Lesdagen en tijden

Elke module duurt tien (10) weken. Dit omvat 8 weken college, een week studievrij en een week voor de toetsing/het tentamen.

Voor elke module volgt de student 1 keer in de week college. De colleges worden allen gegeven door de weeks van 18 – 21 uur; of op de zaterdag overdag. Afhankelijk van de Covid-19 situatie worden de colleges geheel of gedeeltelijk online verzorgd. Wij passen elk kwartaal het programma aan aan de mogelijkheden en houden hierbij uiteraard rekening met de veiligheidsvoorschriften. De colleges kunnen plaatsvinden:

  • online, via Microsoft Teams;
  • fysiek aan de Surinamestraat 56;
  • fysiek op onze locatie aan de Surinamerivier te Ornamibo, waar de groepen in de buitenlucht kunnen deelnemen aan colleges.  

Wijzigingen kunnen plaatsvinden in verband met de Covid-19 situatie en de daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen.

Certificaat

De student ontvangt een certificaat, indien:

  • alle colleges volledig zijn bijgewoond;
  • alle (deel)tentamens zijn behaald.