Vanguard vertegenwoordigt Suriname op DISES conferentie 

The Division of International Special Education and Services (DISES), een afdeling van de Council for Exceptional Children (CEC), stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking tussen verschillende professionals die zich bezighouden met de zorg voor en het onderwijs aan mensen met een beperking. DISES promoot internationale samenwerking en streeft naar verbetering van onderwijsmogelijkheden en onderwijskwaliteit voor kinderen met beperkingen over de hele wereld. DISES streeft haar doelen onder andere na door conferenties en andere mogelijkheden te creëren voor internationale uitwisseling van deskundigheid op het terrein van speciaal onderwijs. Van 26 tot 28 juni 2019 vond de internationale DISES conferentie plaats, met als titel “Inclusion for All in a Changing World.”

Tijdens de conferentie presenteerden sprekers uit verschillende landen diverse inzichten ten aanzien van inclusion. Met inclusion wordt gedoeld op de integratie van mensen met een beperking in de samenleving. Kinderen met een beperking behoren volgens deze visie in reguliere scholen te worden opgevangen, echter wel op een manier die past bij hun mogelijkheden en beperkingen.

Suriname werd op deze DISES conferentie vertegenwoordigd door Annelot Themen en Meriam Irving-May, respectievelijk directeur en decaan van de sociale faculteit bij Vanguard Community College in Suriname. Vanguard zette in samenwerking met de Indiana University of Pennsylvania (IUP) een bachelor of Education programma op, met als een van de afstudeerrichtingen Speciaal Onderwijs. Meriam Irving-May en Annelot Themen presenteerden samen met de partners van IUP tijdens deze conferentie de resultaten die het Vanguard programma boekt in de Surinaamse samenleving. Met de overige aanwezigen werd van gedachten gewisseld over de verschillen, overeenkomsten en samenwerkingsmogelijkheden tussen Suriname, Jamaica, andere eilanden in het Caraïbisch gebied en de Verenigde Staten. De overige sprekers op de conferentie presenteerden onder andere de ervaringen met betrekking tot speciaal onderwijs en inclusion in diverse landen, waaronder Panama, Nicaragua, Uganda, de Verenigde Staten van Amerika, Jamaica en Zuid Afrika. Eveneens werden verschillende methoden en technieken voor inclusief onderwijs en het begeleiden van kinderen met speciale behoeften besproken.

De conferentie bood de dames Irving-May en Themen de gelegenheid contacten te leggen met verschillende collega’s uit andere landen.

Meriam Irving-May en Annelot Themen tijdens hun presentatie over Speciaal Onderwijs en Inclusion in Suriname.

V.l.n.r. Dr. Becky Knicklebein (IUP), drs. Meriam Irving-May (Vanguard), drs. Annelot Themen (Vanguard) en Dr. Joan Migyanka (IUP)