Taalvaardigheid Nederlands

De cursus Nederlandse taalvaardigheid traint cursisten in verschillende mondelinge en schriftelijke vaardigheden die nodig zijn voor het effectief functioneren op elke werkplek. Te denken valt aan vaardigheden met betrekking tot vergaderen, mondeling en schriftelijk rapporteren, overleg met collega's, ouders en anderen, enzovoort.

Het is een tweedelig programma veerdeeld in Nederlandse Taalvaardigheid I en Nederlandse Taalvaardigheid II