Associates Degree

Ter aanvulling op het Surinaams kweekschool diploma biedt Vanguard een differentiatie programma waarmee deze groep van gediplomeerde leerkrachten een diploma ontvangt wat gelijkgesteld is aan het Associatesprogramma van het Vanguard bachelorprogramma speciaal onderwijs. Dit eerste deel van het bachelorprogramma omvat 5 vakken, die verspreid over een periode van 6 maanden leiden tot diepgaande kennis en vaardigheden ten aanzien van differentiatie in elke klas. Reeds na het behalen van de Associate’s Degree (AS) heeft de student voldoende skills om binnen zijn/haar een werkomgeving de eigen werkzaamheden te verdiepen en te verbeteren. De student kan binnen het reguliere onderwijs aan de slag als differentiatie-specialist, door een trekkersrol te vervullen bij het organiseren van gedifferentieerd onderwijs en het bieden van ondersteuning aan collega-leerkrachten bij klassenmanagement en het omgaan met zorgleerlingen binnen het reguliere onderwijs. De mogelijkheid bestaat voor leerkrachten die niet verder gaan met de Bachelor om uitsluitend hun associate’s degree te behalen.