[soliloquy id=”1441″]

Losse modulen

Vanguard biedt leerkrachten, schoolleiders, zorgcoördinatoren en andere geïnteresseerden de mogelijkheid losse modulen te volgen. Mensen die vakspecifieke kennis willen opdoen die direct toepasbaar is binnen het onderwijs, maar die niet in de gelegenheid zijn een volledige bacheloropleiding te volgen, kunnen zich (indien plaats beschikbaar) opgeven voor deelname aan de module.

Het aantal mogelijke aanmeldingen is beperkt. Het maximale aantal deelnemers voor elke module is 25. De kosten voor het volgen van een module bedragen US$ 120 of de tegenwaarde hiervan in SRD. Hiervoor ontvangt de deelnemer een dictaat en alle benodigde materialen.

Lesdagen en tijden

Elke module duurt tien (10) weken. Dit omvat 8 weken college, een week studievrij en een week voor de toetsing/het tentamen.

Voor elke module volgt de student 1 keer in de week college. De colleges worden allen gegeven door de weeks van 18 – 21 uur; of op de zaterdag overdag. Afhankelijk van de Covid-19 situatie worden de colleges geheel of gedeeltelijk online verzorgd. Wij passen elk kwartaal het programma aan aan de mogelijkheden en houden hierbij uiteraard rekening met de veiligheidsvoorschriften. De colleges kunnen plaatsvinden:

  • online, via Microsoft Teams;
  • fysiek aan de Surinamestraat 54.

Wijzigingen kunnen plaatsvinden in verband met de Covid-19 situatie en de daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen.

Certificaat

De student ontvangt een certificaat, indien:

  • alle colleges volledig zijn bijgewoond;
  • alle (deel)tentamens zijn behaald.