Electronics Engineering

[soliloquy id=”1524″]

 

Als elektrotechnisch ingenieur leg je de basis voor innovaties op gebieden zoals duurzame energie, vervoer, automatisering, medische apparatuur en communicatie. Je past principes uit de natuurkunde toe, met wiskunde als gereedschap. Je werkt bijvoorbeeld aan zelfrijdende elektrische auto’s, implanteerbare medische apparatuur betere smartphones. Elektrotechniek is een vakgebied dat je overal tegenkomt en dat steeds nieuwe ontwikkelingen voortbrengt. De opleiding bestaat uit een colleges, practica, projecten en zelfstudie. In de eerste twee jaar besteed je ongeveer één zesde van de studietijd aan de projecten, de rest van de tijd is voor de vakken. De vakken worden gedeeltelijk gegeven als hoorcollege en gedeeltelijk als instructie in kleinere groepen (zelf werken met hulp van de docent) of als practicum. Na afloop van een kwartaal worden je kennis en vaardigheden per vak getoetst door middel van een tentamen. Aan het begin van de studie heb je daarnaast ook vaak een deeltentamen halverwege het kwartaal, dat de helft van je eindcijfer bepaalt. Tijdens de projecten leer je in groepsverband de kennis uit de vakken direct toe te passen en ontdek je het praktische nut van de verschillende vakken en de verbanden daartussen. Je moet hiervoor ook verslagen schrijven en presentaties geven. Naast de projecten werk je ook bij de vakken aan praktische oefeningen. De projecten en veel van de oefeningen vinden plaats in practicumruimtes, die voorzien zijn van moderne meetapparatuur en andere instrumenten.

Carrièremogelijkheden

Na het behalen van het bachelorsdiploma kan de student werken als Elektrotechnisch ingenieur in verschillende branches, waaronder:

  • Energie
  • Robotics
  • ICT
  • Medische apparatuur
  • Veiligheids apparatuur
  • Automotive
  • Micro-elektronica (chips)
  • Telecommunicatie en Radar