Early Childhood Education

[soliloquy id=”1595″]

Het Vanguard Community College Early Childhood Education (ECE) programma leidt studenten op tot effectieve, inspirerende leerkrachten voor de kleuterklas tot en met de derde klas van het basisonderwijs. Het curriculum omvat algemeen vormende vakken, praktijkgerichte onderwijsmodules met een substantiële academische inhoud. Opvoeders die onderwijs bieden aan deze kwetsbare groep kinderen, hebben een enorme impact op de vroege ontwikkeling van het kind. In deze belangrijke eerste schooljaren wordt de basis gelegd waarmee het kind een succesvolle verdere schoolloopbaan kan doorlopen. Het Vanguard ECE programma leidt leerkrachten op die flexibel zijn en gebruik maken van verschillende instructiemethoden. De Vanguard leerkracht met een Bachelor of Education ECE kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge kinderen in zowel openbare als privé scholen, kinderdagverblijven en voorschoolse instellingen en is in staat elk kind, met of zonder beperkingen, een plek te geven binnen zijn/haar klas.