Speciaal Onderwijs

[soliloquy id=”1429″]

Na het behalen van de Associate Degree (AD) kiest een student een afstudeerrichting. Deze afstudeerrichting is bedoeld voor leerkrachten die zich willen verdiepen in kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Leerkrachten die reeds werkzaam zijn in het SO, maar ook leerkrachten uit het reguliere onderwijs, die meer kennis en tools willen over hoe om te gaan met de zorgleerlingen binnen het reguliere basisonderwijs, kunnen de opleiding volgen, aangezien eveneens ruime aandacht wordt besteed aan inclusie.

De SO-modulen voorzien leerkrachten van de juiste kennis en vaardigheden voor het bieden van goed onderwijs aan kinderen met een specifieke hulpvraag. De nadruk ligt op kinderen met uiteenlopende stoornissen en/of ontwikkelingsproblemen, die binnen het reguliere onderwijs onvoldoende aan hun trekken komen. De verschillende modulen bieden de student kennis en handvatten om adequaat in te spelen op de behoeften van elke zorgleerling.