Speciaal Onderwijs

Voor wie?

Na het behalen van de Associate Degree (AD) kiest een student een afstudeerrichting. Deze afstudeerrichting is bedoeld voor leerkrachten die zich willen verdiepen in kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Leerkrachten die reeds werkzaam zijn in het SO, kunnen hun kennis uitbreiden en door het volgen van deze opleiding gecertificeerd SO-leerkracht worden. Ook leerkrachten uit het reguliere onderwijs, die meer kennis en tools willen over hoe om te gaan met de zorgleerlingen binnen het reguliere basisonderwijs, kunnen de opleiding volgen, aangezien eveneens ruime aandacht wordt besteed aan inclusion.

De afstudeerrichting

De vakken binnen deze afstudeerrichting kunnen worden ingedeeld in 2 categorieën:

  1. Algemene modulen uit het Vanguard basiscurriculum

Hierbij valt te denken aan modulen zoals persoonlijke effectiviteit, kritisch denken en ethiek, taalvaardigheid, zelfreflectie en projectmanagement, allemaal vakken die verzorgd worden binnen meerdere Vanguard onderwijsprogramma’s.

  1. Speciaal Onderwijs modulen

De zogenaamde SO-modulen voorzien leerkrachten van de juiste kennis en vaardigheden voor het bieden van goed onderwijs aan kinderen met een specifieke hulpvraag. De nadruk ligt op kinderen met uiteenlopende stoornissen en/of ontwikkelingsproblemen, die binnen het reguliere onderwijs onvoldoende aan hun trekken komen. De verschillende modulen bieden de student kennis en handvatten om adequaat in te spelen op de behoeften van elke zorg-leerling.

Practica/stages

De student loopt elk jaar stage in een instelling of op een werkplek waar hij of zij het geleerde in de praktijk kan brengen. In de meeste gevallen is dit de school waar de student al werkzaam is. Met de schoolleiding kunnen afspraken worden gemaakt over de inzet van de student bij het begeleiden van specifieke zorgleerlingen en het uitvoeren van onder andere praktijk- en stage-opdrachten.