Didactiek

Iemand kan enorm goed zijn binnen zijn vakgebied, maar om eigen kennis en kunde op een effectieve manier te kunnen overdragen, is een vak apart. Ondanks enthousiaste, vakbekwame trainers, heeft een interne training daarom vaak onvoldoende rendement, wat leidt tot frustraties bij zowel medewerkers, leidinggevenden als medewerkers. Vanuit Vanguard wordt u de mogelijkheid geboden deze frustraties weg te nemen door uw interne trainers op te geven voor deelname aan de cursus “Didactiek voor opleiders in organisaties”.

De cursus

Didactiek is de ‘kunst van het onderwijzen’. Binnen deze cursus worden kennis en vaardigheden aangeboden die nodig zijn om lessen voor te bereiden en te geven, op een zodanige manier dat de gewenste doelen behaald worden; en dat zowel trainer als medewerkers er plezier aan beleven.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen die binnen deze module aan bod komen zijn leerstijlen, werkvormen en trainersvaardigheden.

  • Leerstijlen
  • Niet iedereen leert op dezelfde manier. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de verschillende leerstijlen en hoe je hier in de training rekening mee houdt. Ook wordt stilgestaan bij hoe je collega’s en medewerkers motiveert en aanzet tot leren.

  • Werkvormen
  • Een werkvorm is de manier waarop de docent of trainer de onderwijsleersituatie vormgeeft. De werkvorm moet aansluiten bij het lesonderwerp en rekening houden met de verschillen tussen de cursisten.

  • Trainersvaardigheden
  • Stemgebruik, oogcontact, interactie en non-verbale communicatie zijn slechts enkele persoonlijke aspecten waar de trainer bij stil dient te staan. Tijdens de cursus komen dergelijke aspecten uitgebreid aan bod en is er ruime gelegenheid tot het oefenen ervan.