Algemeen

Bachelor of Education

De opleiding Bachelor of Education is opgebouwd uit een Associate- en Bachelor programma met een totaal van 180 studiepunten. Na het behalen van de Associate Degree, kiest de student 1 van de volgende richtingen:

  • Speciaal onderwijs
  • Schoolmanagement
  • Early Childhood Development

Toelatingseisen

Studenten die beschikken over een kweekschool diploma kunnen zich na het succesvol afleggen van een intakegesprek inschrijven voor de opleiding.

Associate Degree

Ter aanvulling op het Surinaams kweekschool diploma biedt Vanguard een eenjarig onderwijsprogramma, waarmee leerkrachten en schoolhoofden worden opgeleid tot Associate niveau. Dit eerste deel van het programma omvat 12 vakken, die verspreid over een jaar leiden tot diepgaande kennis en vaardigheden ten aanzien van differentiatie in de klas en werken met leerlijnen. Reeds na het behalen van de Associate Degree (AD) heeft de student voldoende skills om binnen zijn/haar werkomgeving de eigen werkzaamheden te verdiepen en te verbeteren. De student kan binnen het reguliere onderwijs aan de slag als differentiatie-specialist, door een trekkersrol te vervullen bij het organiseren van gedifferentieerd onderwijs en het bieden van ondersteuning aan collega-leerkrachten bij klassenmanagement en het omgaan met zorgleerlingen binnen het reguliere onderwijs. Leerkrachten met een Vanguard Associate Degree zijn eveneens goed inzetbaar in functies, zoals onderhoofd of vervangend schoolhoofd, zorgmanager of als trekker van diverse activiteiten binnen een school. Na het behalen van de Associate Degree kiest een student voor een specifieke afstudeerroute.